องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
วัดกุ่มหัก
วัดสวนกล้วย
โรงเรียนวัดกุ่มหัก อินทโชติประสิทธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุ่มหัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มหัก