โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน (ยาหม่อง,น้ำมันเหลือง,สบู่สมุนไพร,น้ำมันสมุนไพร,ชาสมุนไพร )

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน (ยาหม่อง,น้ำมันเหลือง,สบู่สมุนไพร,น้ำมันสมุนไพร,ชาสมุนไพร ) 

วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี