องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กับ บริษัท ทีดับบลิวแซล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วม ทาสีภายนอกและทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทำพิธีมอบบ้าน ประชารัฐร่วมใจ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กับ บริษัท ทีดับบลิวแซล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วม ทาสีภายนอกและทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันที่ 18 มิถุนายน  2559  ภายในโครงการร่วมสร้างปันน้ำใจแก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุตำบลกุ่มหักฯ  ตามนโยบายโครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ” เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ฯ