ขั้นตอนการดำเนินการปูกระเบื้องปูพื้น และ ทาสีรองพื้นภานในและภายนอก (ระยะที่ 3) โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการปูกระเบื้องปูพื้น และ ทาสีรองพื้นภานในและภายนอก (ระยะที่ 3) โครงการ

ซ่อง/สร้างบ้านประชารัฐ ( เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่ ) ปี 2559