โครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ” เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ขั่นตอนการประชุมคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1)

โครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ” เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ประจำปีงบประมาณ 2559  (ขั่นตอนการประชุมคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย  ครั้งที่ 1)