ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างบ้านนายพรชัย เอี่ยมชุ่ม ม.2 (ระยะขึ้นโครงสร้าง1)

ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างบ้านนายพรชัย  เอี่ยมชุ่ม  ม.2 ตำบลกุ่มหัก  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  (ระยะขึ้นโครงสร้าง1)